Ruter As planlegger, markedsførerer og kjøper kollektivtrafikk på T-bane, sporvogn, rutebuss og fergetrafikk i Oslo og Akershus.

I tillegg har man billett-samarbeid med NSB AS, NSB Gjøvikbanen AS samt flere regionale bussoperatører med trafikk til Oslo og Akershus slik at enten kan Ruters billetter brukes på selskapenes transportmidler eller så kan selskapenes billetter brukes på Ruters transportmidler.

All busstrafikk i Oslo og Akershus er konkurranseutsatt.


Kontakt:


Spørsmål fra tilbydere til utlyste konkurranser skal stilles på egen spørsmål/svar-side. Trykk på knapp øverst på siden innen hver konkurranse.

Contact:

Questions from bidders to the advertised competitions will be on a separate question / answer page. Press the button at the top in every competition.

 • Strategiforum - Informasjon

 • Avholdt Dialogkonferanse om bussanlegg -23.9.2013

 • Avholdt Dialogkonferanse Spesialtransport i Follo

 • Avholdt dialogkonferanse Bussmateriellstrategi

 • Avholdt dialogkonferanse Ruters bussanbud 2014

 • Busstjenester Follo og Østensjø 2015

 • Busstjenester Vestby 2015

 • Samarbeidsm. med Hovedverneombud og tillitsvalgte

 • Drift av hurtigbåtforbindelse 2014

 • Busstjenester 2004-2

 • Busstjenester 2005

 • Busstjenester 2007

 • Romeriksanbudet

 • Minibuss anbud vest

 • Akershus vest

 • Akershus vest - Miljø

 • Resttransp Follo 2010

 • Linje 142

 • Hydrogenbuss 2010

 • Hydrogenstasj 2010

 • Bærum Øst 2010

 • Busstj. Oslo Syd

 • Resttransport Asker&Bærum

 • Timesinnleide biler Asker & Bærum

 • Busstjenester i Oslo Vest

 • Ny Timeinnleide biler -Øvre Romerike

 • Ny Resttransport Øvre Romerike

 • Nytt Ruteplansystem

 • Procurement TVM

 • Busstjenester ruteområde Vestre Aker

 • Advokat anbud

 • Nytt markeds- informasjonssystem

 • Utarbeidedelse av KVU rapport for nye trikker

 • Avholdt Dialogkonferanse - båt 7.januar 2013

 • Avholdt Dialogkonferanse - Buss 11. januar 2013

 • Bussanbud Oslo Nordøst

 • Drift av øytrafikken i Oslo havnebasseng

 • Samfunnsregnskap 2012

 • Skyss av elever Heggedal Barneskole

 • Kvalitetssikring av KVU rapport

 • Kollektivdagene I Oslo

 • Spesialtransport Follo

 • Dialogkonferanse Billettkontroll

 • Prisregulering Oslo Vest og Vestre Aker

 • Prisregulering Gamle Oslo kontrakter

 • Ruters buss og båt kontrakter samt spesialtransport

 • Prisregulering Oslo syd

 • Handlingsregler for Ruters leverandører

 • ©2010