Ruter As planlegger, markedsførerer og kjøper kollektivtrafikk på T-bane, sporvogn, rutebuss og fergetrafikk i Oslo og Akershus.

I tillegg har man billett-samarbeid med NSB AS, NSB Gjøvikbanen AS samt flere regionale bussoperatører med trafikk til Oslo og Akershus slik at enten kan Ruters billetter brukes på selskapenes transportmidler eller så kan selskapenes billetter brukes på Ruters transportmidler.

All busstrafikk i Oslo og Akershus er konkurranseutsatt.


Kontakt:


Spørsmål fra tilbydere til utlyste konkurranser skal stilles på egen spørsmål/svar-side. Trykk på knapp øverst på siden innen hver konkurranse.

Contact:

Questions from bidders to the advertised competitions will be on a separate question / answer page. Press the button at the top in every competition.

 • Strategiforum - Informasjon

 • Samarbeidsm. med Hovedverneombud og tillitsvalgte

 • Daglig renhold, inkl vaktmestertjenester

 • Resttransport Asker, Bærum og Romerike

 • Times innleide biler Nedre Romerike

 • 1 og 2 linje service og vedlikehold TVM

 • Busstjenester 2004-2

 • Busstjenester 2005

 • Busstjenester 2007

 • Romeriksanbudet

 • Minibuss anbud vest

 • Akershus vest

 • Akershus vest - Miljø

 • Resttransp Follo 2010

 • Linje 142

 • Hydrogenbuss 2010

 • Hydrogenstasj 2010

 • Bærum Øst 2010

 • Busstj. Oslo Syd

 • Resttransport Asker&Bærum

 • Timesinnleide biler Asker & Bærum

 • Busstjenester i Oslo Vest

 • Ny Timeinnleide biler -Øvre Romerike

 • Ny Resttransport Øvre Romerike

 • Busstjenester ruteområde Vestre Aker

 • Nytt markeds- informasjonssystem

 • Avholdt Dialogkonferanse - båt 7.januar 2013

 • Avholdt Dialogkonferanse - Buss 11. januar 2013

 • Bussanbud Oslo Nordøst

 • Drift av øytrafikken i Oslo havnebasseng

 • Avholdt Dialogkonferanse om bussanlegg -23.9.2013

 • Avholdt Dialogkonferanse Spesialtransport i Follo

 • Avholdt dialogkonferanse Bussmateriellstrategi

 • Avholdt dialogkonferanse Ruters bussanbud 2014

 • Busstjenester Follo og Østensjø 2015

 • Busstjenester Vestby 2015

 • Spesialtransport Follo

 • Dialogkonferanse Billettkontroll

 • Drift av hurtigbåtforbindelse 2014

 • Minibuss Follo 2014

 • Billettkontrolltjenester

 • Avholdt Dialogkonferanse - Konsulentbistand IKT

 • Avhoholdt Dialogkonferanse Ruters bussanbud 2015

 • Minibuss Follo 2015 - Ordinær

 • Minibuss Follo 2015 - Elektriske minibusser

 • Rammeavtaler konsulentbistand - IKT

 • Avholdt Dialogkonferanse Resttransport Akershus

 • Dialogkonferanse Prisavtaler

 • Avholdt - Dialogkonferanse bussanbud 2015 03 25

 • Avholdt Dialogkonferanse Betalingsløsninger

 • Dialogkonferanse Utvikling av forretningsmodeller

 • Prisregulering Oslo Vest og Vestre Aker

 • Prisregulering Gamle Oslo kontrakter

 • Ruters buss og båt kontrakter samt spesialtransport

 • Prisregulering Oslo syd

 • Handlingsregler for Ruters leverandører

 • ©2010